I. Dane Kontaktowe

Wypełnij powyższe pole
Wypełnij powyższe pole
Wypełnij powyższe pole

II. Typ budynku

III. Produkty, które nas interesują

IV. Informacje dodatkowe

Wypełnij powyższe pole
O nas Kontakt pl en

Usługi serwisowe

       Systematyczna opieka serwisowa nad instalacjami obiektowymi pozwala na bieżące otrzymywanie informacji o stanie technicznym zainstalowanych urządzeń. Doskonały stan techniczny eksploatowanych elementów poszczególnych systemów  jest podstawą ich bezawaryjnej i bezpiecznej pracy.

       Przeprowadzone przez nas testy i pomiary w okresie użytkowania służą ocenie urządzeń pod względem niezawodności i bezpieczeństwa pracy. Ich wyniki są podstawą do podjęcia decyzji o dalszej eksploatacji lub ewentualnych napraw, wymian czy remontów. Przeprowadzone przez nas wstępne lub okresowe pomiary w ramach opieki serwisowej powinny dać odpowiedzi na takie pytania, jak:

  • Czy zainstalowane urządzenia zostały prawidłowo dobrane?
  • Czy nie są uszkodzone w żaden sposób?
  • Czy funkcjonalność działania nie jest w żaden sposób zakłócona?
  • Czy sygnalizacja działa poprawnie?
  • Czy zostały spełnione wszystkie warunki, aby zainstalowane urządzenia mogły być bezpiecznie eksploatowane w przyszłości?

Efektem przeprowadzonych przez nas pomiarów są protokoły pomiarów wykonanych instalacji.

        Istniejąc już ponad dekadę na rynku polskim zdobyliśmy doświadczenie, którego mogą nam pozazdrościć inne firmy z branży. Wiemy jak istotne jest wzajemne zaufanie oraz dobre relacje po zakończeniu inwestycji. Zawsze byliśmy, jesteśmy i będziemy do państwa dyspozycji, jeśli zachodzi potrzeba, aby usunąć usterkę, przeprogramować urządzenie, wymienić je na nowsze lub rozbudować instalację. 

 

Inteligentne Instalacje - Profesjonalizm Na Każdym Etapie Realizacji

*Oferta w przygotowaniu.